Hírek

További E.ON-projektek

A vegetációs monitoring csak egy az E.ON megbízásából végzett projektjeink közül. E mellett a GeoAdat kapta a megtisztelő megbízást két területileg elkülönülő, de azonos célú hálózatnyilvántartási rendszer adatmodelljének felmérésére, dokumentálására és egymásnak megfeleltetésére.

Az E.ON ELMŰ Hálózati Kft területére eső hálózatnyilvántartási adatainak időszakos változásvezetése és az ELMŰ Hálózati Kft üzemeltetésében lévő optikai hálózatok hálózatnyilvántartási feldolgozása és változásvezetése is a GeoAdat Kft. feladata.

SAT E.ON Vegetációs monitoring

Az E.ON központi igazgatósága a cégcsoporton belül benchmarking vizsgálatot végzett a VM (vegetációs menedzsment) informatikai támogatására indított fejlesztései között. Az összehasonlításban a GeoAdat Kft által fejlesztett magyar SAVEM megoldás végzett az első helyen a konvencionális VM kategóriában. A szakmai értékelésben Budapestre érkezett német és svéd munkatársak vettek részt.

Nyáron széles körű terepi validációs tesztelés zajlott, amelynek eredménye igazolta a rendszer adatainak alkalmasságát a VM támogatására, ezért az E.ON Digital Technology Hungary megrendelte a rendszer üzemeltetését.

AC/DC-EO

A GeoAdat egy új, ESA által támogatott fejlesztést indít ACDC-EO néven, ami a teljesen automatizált, földmegfigyeléssel történő vegetációváltozások észlelését jelenti. Napjainkban számos esemény érinti bolygónk földfelszínét. Az éghajlatváltozás (hőmérséklet-emelkedés, áradások) vagy a közelmúlt emberi tevékenységei (a természetes veszélyektől a katonai akciókig) jeleznek. Ezek mind különböző és többnyire negatív hatással vannak a mezőgazdasági területekre, ami társadalmi-gazdasági kihívásokhoz vezet. A GeoAdat (partnereivel együtt) technológiai fejlesztésen dolgozik a helyi, regionális és nemzetközi felhasználói közösség számára. A jövőbeni fejlesztési lehetőségek a mezőgazdasági és/vagy takarmányozási fejlesztésekhez felhasználható, nem és alulhasznosított területek azonosítása.

Bővített tranzakciós kapacitás és szuperszámítógép elérhetőség

2023. március

A GeoAdat Kft. márciustól új, emelt szintű és kapacitású tárhellyel végzi az adatok feldolgozását a projektekben a magyar, német és EU vevők számára. Az azonnali (short term) tranzakciók végrehajtására közel 600 terabyte áll rendelkezésre, a nagy számításigényű feladatokhoz pedig egyedi megállapodás alapján szuperszámítógépet tudunk használni, mely jelenleg Közép-Európa egyik legkorszerűbb szuperszámítógépe. Az 5 petaflops teljesítményű Komondor névre keresztelt gép architektúráját tekintve a kapacitás mintegy négyötödét a GPU gyorsított partíció adja, de a rendszerben ezen kívül külön található tisztán CPU, valamint dedikált mesterséges intelligencia (MI) és Big Data partíció is.

Boldog születésnapot, GeoAdat!

Idén már 25 éve annak, hogy GeoAdat megkezdte működését a térinformatika területén azzal a céllal hogy minőségi szolgáltatásokat nyújtson hazai és külföldi partnerei részére. Ez idő alatt kitartó munkával a piac egyik legjelentősebb szereplőjévé váltunk Magyarországon és Németországban egyaránt. Mindent megteszünk azért, hogy ez a tendencia a jövőben is folytatódjon. Ezt szép évfordulót kollégáinkkal közösen ünnepeltük meg.

15 éve tartó töretlen kapcsolat Saarland tartománnyal

Cégünk egyik legrégebbi megrendelője a Saar-vidéki Környezet-, Klímavédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium. A 15 éves üzleti kapcsolat a közös agrárpolitikai (KAP)-hoz kapcsolódó adatfeldolgozási szolgáltatásokat tartalmazza, idéntől már a legújabb technológiai megoldások (AI, machine learning) bevonásával.

Ezévi feladataink része többek között a tartomány mezőgazdasági parcelláinak mezőgazdasági hasznosításának és a minimális mezőgazdasági tevékenységek automatizált meghatározása.

A folyamatosan bővülő fejlesztői csapat és a korábbi évek szakmai tapasztalata lehetővé teszik Saarland tartomány speciális és egyedi feladatainak magas szintű műszaki megvalósítását, amelyben szerepet kapnak a GeoAdat Kft. korábban kifejlesztett földmegfigyelési technológiai eljárásai és a legújabb fejlesztésű saját mobilapplikáció is.

Szabványosítottuk a fejlesztéseket

Cégünk 2005 óta az ISO 9001 minőségirányítási szabvány szerint működik, 2016-ban pedig bevezettük az ISO 27001-es információbiztonsági szabványt is, azóta a két rendszer integráltan működik. A növekvő és változó vevői igényeknek megfelelve a szabványok alkalmazási területét 2022-től kiterjesztettük a cég fejlesztési tevékenységére is. A novemberi, már fejlesztést is magában foglaló audit során az SGS Hungária auditorai megállapították, hogy a GeoAdat Kft. teljesíti a szabványkövetelményeket, és újabb 3 évre megkapta az erről szóló tanúsítványokat.

E.On villamos tartószerkezetein rögzített gyengeáramú hálózat felmérése

A GeoAdat Kft a Megrendelő 2 dunántúli üzeméhez tartozó 460 település területén a villamos hálózatok teljes körű képrögzítéssel történő felmérését készítette el. A munka része a villamos hálózat tartószerkezeteire felszerelt távközlési célú eszközök beazonosítása és térinformatikai kiértékelése a terepen készült felvételekből, majd adatbázisba szervezése, amelyet az elvárt határidőnél rövidebb átfutással, 6 hónap alatt, a vevő számára kiemelkedő minőségi mutatókkal tudtunk teljesíteni.

E.On Vegetációs monitoring rendszer

2021. november 30-án az E.ON Digital Technology Hungary átvette a GeoAdat Kft fejlesztésében elkészült monitoring megoldást: megkezdte működését a közműszolgáltató villamos, valamint földgáz hálózati elemeihez köthető, műholdas távérzékeléssel előállított vegetációs alapnyilvántartás és ennek ütemezett rendszeres aktualizálása, amely tartalmazza mindazon vegetációs állapotot, amely segítségével a karbantartási folyamatok menedzselése támogatható.

A vegetációs elemek, valamint tiltott – terepfelszínen azonosítható – tevékenységek beazonosítását és lehatárolását térinformatikai környezetben képelemzési eljárással, szoftveresen hajtjuk végre. Az Európai Űrügynökség Sentinel műholdcsaládjának felvételeiből kinyert eredmény adatok megbízhatóságának növelése érdekében idősoros adatokat vizsgálunk, növelve a geometriai felbontást, tartalmi beazonosítást.

Az adatok publikációja a Vegetációs Monitoring Rendszer online felületén történik, a felhasználói igények alapján kialakított modulok térképi és üzleti BI elemekből épülnek fel.

Új földmegfigyelési projekt, folyamatos együttműködés az ESA-val

Az „ORGAN-IM” sikeres lezárása után elindítottuk új projektünket az Európai Űrügynökség ARTES integrált alkalmazások támogatása programjának égisze alatt. Szeptember elején indult a „Cert-EO” – A mezőgazdaság és az élelmiszeripari tanúsítás földmegfigyelési szolgáltatásokkal történő támogatásáról szóló megvalósíthatósági tanulmány, amelynek középpontjában a biogazdálkodás tanúsításának támogatása és az ökológiai ágazatban előforduló csalárd mezőgazdasági tevékenységek felderítése áll földmegfigyelési eszközökre építve.

Az egyéves időszak alatt a német Organic Services GmbH céggel együttműködve megvalósíthatósági tanulmány készül, amely kidolgozza egy pénzügyileg nyereséges és műszakilag fenntartható szolgáltatás kifejlesztésének ütemtervét.