Referenciák


Földmegfigyelési szolgáltatások

 • Területalapú mezőgazdasági támogatások ellenőrzése távérzékelési módszerekkel és helyszíni felmérésekkel, Németország
  • Brandenburg
  • Saar-vidék
  • Mecklenburg-Vorpommern
  • Sachsen-Anhalt
  • Sachsen
 • Németországi mezőgazdasági parcella azonosító rendszer (LPIS) aktualizálása, Németország
  • Sachsen-Anhalt
  • Mecklenburg-Vorpommern
 • Vegetációmentes („NON-VEG”) területek automatizált felderítése műholdfelvételek és „RPA”-k („Referenz-Pflegeaufträge”) alapján, a mezőgazdasági területek adatbázisának karbantartása és frissítése keretében, Mecklenburg-Vorpommern, Németország
 • Kukoricával telepített mintaterületek távérzékelési alapú kiértékelése a 2017-2018 évekre, Baden-Württemberg, Németország
 • „Információbányászati technológiák alkalmazása az európai uniós organikus és ökológiai gazdálkodás követelményeire” – kutatás-fejlesztési projekt, ESA
 • „Földmegfigyelési képi információk optimalizálása a mezőgazdasági ellenőrzések igényeire, európai adatforrások felhasználásával” – kutatás-fejlesztési projekt, ESA
 • REMEDI: Hulladékgazdálkodás Döntéstámogatása Földmegfigyelési Technológiával
 • Vegetáció monitoring pilot, E.On Áramhálózati Zrt.
 • Vegetációkezelés támogatása radarképek feldolgozásával, EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
 • Alkalmazott Kutatás a Mezőgazdasági Biomassza Monitoringért, EUREKA pályázat
 • Földmegfigyelési tudományos ismeret- és technológiaterjesztés Magyarországon, ESA-PECS pályázat
 • Líbiai topográfiai térképek adatbázisba szervezése, ER Petro, Líbia
 • Területalapú mezőgazdasági támogatások ellenőrzése, Ausztria
 • Mezőgazdasági parcella adatbázis, Mecklenburg-Vorpommern, Németország
 • Digitális Térképi Adatbázis (DTA-50) fejlesztése, Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht.
 • Topográfiai alaptérképek felújításának technológiája, FÖMI

Minőségbiztosítás

 • Elektromos- és távközlési közműtérképek digitalizálása és adatbázisba integrálása, Stadtwerke Mainz, Németország
 • Kisfeszültségű hálózat adatépítése és érintésvédelmi rajzok generálásának minőségbiztosítása, E.ON
 • Dél-Dunántúl gáz szakági digitalizált térképek minőségbiztosítása, E.ON
 • Vezetékjog utólagos bejegyeztetésének minőségbiztosítása, ELMŰ-ÉMÁSZ
 • Mezőgazdasági támogatások követésének minőségellenőrzése és -biztosítása, Apia Development Agency, Románia
 • Önkormányzati topográfiai adatbázis minőségbiztosítása, KMS Kort & Matrikelstyrelsen, Dánia
 • Telekommunikációs hálózatok digitalizálásának minőségellenőrzése és minőségbiztosítása, Stadtwerke Mainz, Németország

Szakági szolgáltatások

 • E-közmű rendelet teljesítése érdekében biztosított hírközlési adatépítés, adatpublikáció és változásvezetés, ELMŰ-, ÉMÁSZ Hálózati Kft.
 • „EO.TAG – Információbányászati megoldások alkalmazhatósága mobil felvételeken” kutatás-fejlesztési projekt, ESA Magyarországi Üzleti Inkubátorháza (ESA BIC Hungary)
 • Közös oszlopsoros távközlési hálózatok felmérése, kiértékelése és az eredmények dokumentálása, ELMŰ-, ÉMÁSZ Hálózati Kft.
 • HALÁSZ projekt keretében felmérésre kerülő EEGIS objektumok lehelyezése, ELMŰ-, ÉMÁSZ Hálózati Kft.
 • Építésügyi Monitoring Rendszer komplex működését biztosító településrendezési tervek éves változásvezetése, Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
 • Vontatási földkábel hálózatkapcsolási rajzainak digitalizálása AUTOCAD-be, BKV Zrt.
 • Geodéziai lézerszkennelt 3D pontfelhő építészeti kiértékelése, Ingelheim Pfarrhaus, Németország
 • E-közmű rendelet teljesítése érdekében biztosított térképes adatfeldolgozás és adatbázispublikáció szolgáltatás, szennyvíz és távhő szakágak
 • EEGIS csatlakozóvezeték címigények felrajzolása, összekötés az I-SU-val, ELMŰ -, ÉMÁSZ Hálózati Kft.
 • Építésügyi Monitoring Rendszer komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása, Belügyminisztérium
 • Elektromos- és távközlési közműtérképek digitalizálása és adatbázisba integrálása, Stadtwerke Mainz, Németország
 • „Vtopo-25 2008” topográfiai térképek aktualizálása, Magyar Honvédség Térképészeti Kht.
 • A kisfeszültségű hálózat nyilvántartás adatbázis építése a Sárospataki régióban, ÉMÁSZ NyRt.
 • M6-os autópálya budapesti szakaszának közműegyeztetése, Unitef’83 Rt- generáltervező
 • Közmű-alaptérképezés, Pécs
 • Ingatlannyilvántartás fejlesztése, Újbuda
 • 1:10 000 ma. topográfiai alaptérképek felújítási technológiája, FÖMI
 • Digitális Domborzati Adatbázis (DDA) létrehozása topográfiai térképszelvények alapján, FÖMI
 • Holland kataszteri térképek javítása, Hollandia
 • EU mezőgazdasági támogatás kataszteri telekadatbázisa Rajna-Pfalz és Bajorország tartományokban, Németország
 • Holland 1.1000. a. alaptérképi adatbázis (GBKN) felújítása, adatkonverzió, Hollandia