Minőségellenőrzés

Monitoring

Jelentések


A korszerű műszaki és térinformatikai tevékenység követelménye az ellenőrizhetőség és az adatok és az elvégzett folyamatok előírt minőségének biztosítása. A GeoAdat Kft. nemzetközi szabványok szerinti minőségellenőrzési és minőségbiztosítási megoldásaival segíti a felhasználókat a nagy értékű adatbázisaik konzisztens, aktuális és garantált minőségű üzemeltetésében. A kialakított adatbázisok mellett létrehozataluk folyamatának konzisztenciája és logikai kerete is a vizsgálatok tárgyát képezi. Az ellenőrzés javítja az adatbázisok további használhatóságát, és aktualizálhatóságát, napjaink fontos követelménye az ellenőrizhetőség és a garancia biztosítása. Ehhez ad segítséget, és szükség esetén tanácsot Cégünk.


Minőségellenőrzés

 

Cégünk a műszaki minőségellenőrzés során különféle eltéréseket és veszteségeket állapít meg. A vizsgálati eljárások során megállapítjuk az elvárt hatékonyság és minőségszínvonal csökkenését. Emellett a dokumentált és valós mennyiségi mérték különbözetét is meghatározzuk és azonosítjuk. A minőségbiztosítási tevékenységünk során, cégünk térinformatikai felügyelete mellett zajlik a munkavégzés. Ezen esetekben a teljes folyamatot figyelemmel követjük a meghatározott vizsgálati pontokon, mely a folyamat felépítéstől kezdve a megvalósításon át történik. A meghatározás folyamata a minőségbiztosítási tervezés, első lépése a QA terv kidolgozása, melyben szerepel a vevői átadás módja, az ellenőrzési pontok és a mintavételezés meghatározása, valamint a SW fejlesztés egyaránt, majd a kiértékelések, eredményátadás, kapcsolattartás, átlátható folyamatmenedzselés.

Az általunk végzett minőségellenőrzés területek

–          Alaptérképi – topográfiai, településrendezési, növényzeti – adatbázis építés

–          Nagyvállalati beruházási folyamatok nyomon követése

–          Közmű hálózat-nyilvántartás és változásvezetése

–          Közmű fogyasztóhálózat összerendelés és minősítése

A mérések lehetséges folyamatai:

Tervezés: vizsgálandó terület, adatkör és célok meghatározása, ütemezés

Előkészítés: forrásadat beszerzése, esetleg szükséges helyszíni mintaérték meghatározás.

Kiértékelés: hibák meghatározása, hibaszint megállapítása, eredménykiértékelés, ha rendelkezésre áll előzetes vagy referenciabecslés, azzal való összevetés.

  Monitoring

   

  A monitoring alkalmazása a térinformatikai és statisztikai szoftverkörnyezetben, minőségbiztosítási eljárások alkalmazásával tömeges, vagy egyedi, de nagy értékű tevékenységekre alkalmazzák.

  •      TELJES KÖRŰ folyamatátvilágítás, kockázat meghatározás, folyamaton belüli inhomogenitások kimutatása

  •      PONTOS problémaazonosítás, és teljesítménymérés, ok-okozat meghatározás

  •      OBJEKTÍV, kizárólag számszerű adatokból állít elő eredményt, átlátható vizsgálati módszer és eredményes

  •      GYORS reakciót tesz lehetővé, időben vagy még a bekövetkezés előtt jelezhető a hiba

  •      DOKUMENTÁLT, minden adat visszakereshető, eredményekről vezetői jelentés készül

  •      Növeli a folyamatok hatékonyságát, csökkenti a fajlagos költséget. KÖLTSÉGHATÉKONY, a tömegesen előforduló feladatoknál (egyedi vizsgálatokra költséghatékonysági elemzést kell készíteni)

  •      Informatikai rendszerbe szervezhető, a szolgáltató rendszereibe kapcsolható gyors, a belső szakértők ismereteit is hasznosító megoldás

  •      Folyamatmérésre további elemzések építhetők

   Jelentések

   A monitoring során keletkezett folyamatábrákat a megrendelővel megkötött időközönként, napi, heti, havi jelentéseket a célzott személyek számára továbbítjuk. A problémát a szerepkiosztás alapján érintett személynek jelezzük, melyben szerepel a folyamatirányítás is, azaz, hogy a problémának mi a megoldása és ahhoz hogyan jusson el.